Structureel meer omzet, winst en werkkapitaal? Neem contact op!

Return On Finance (ROF) komt feitelijk neer op het transformeren van afdeling Finance (de administratie) van kostenpost naar profitcentre. Dit vergt wel een mindshift bij de blauwe Financial, maar zal veel waarde toevoegen voor het bedrijf.

Korte achtergrond:
Veel ondernemers ervaren de Financiële afdeling als een kostenpost. De boekhouder spreekt vaak vakjargon en dat is niet de taal van de ondernemer. Het is dat een bedrijf een administratie moet voeren, maar het houdt de ondernemer eigenlijk van z’n echte werk af, zo is vaak de gedachte. Finance is dus een noodzakelijk kwaad. En dat is jammer, want de Financiële afdeling hoeft geen kostenpost te zijn. Het kan ook een profitcentre zijn.
Tenslotte heeft praktisch iedere handeling in het werkproces / bedrijfsproces een financiële impact. Van bijvoorbeeld de inkoopcondities, goederenontvangst, kwaliteitscontrole tot aan het verlenen van kortingen aan klanten en het innen van facturen. Vaak zie je dat het administratieve / financiële systeem dwingend en belemmerend werkt voor de medewerkers in het bedrijf. Dus gaan medewerkers proberen het systeem te omzeilen. Met alle gevolgen van dien. Zo wordt Finance het afvoerputje dat veelal achter de feiten aanloopt en ad-hoc probeert zaken recht te trekken en/of de schade te beperken.

Maar je kunt Finance ook bewust aan de voorkant van het proces neerzetten, met de taak om alle financiële vastleggingen zo simpel en eenvoudig mogelijk te maken. Koud management moet m.i. altijd ten dienste staan van warm management. Het systeem mag niet dwingen, maar moet faciliteren. Dat vergt zoals gezegd een mindshift bij de Financial. Maar je creëert wel een win-win situatie, als Finance transformeert van kostenpost naar profitcentre … dan ontstaat er Return on Finance (ROF).

Zeer binnenkort geven we deze pagina ook een mooi professionele opmaak ... s.v.p. heel even geduld!

 

Juiste beslissingen nemen

 • Ligt uw bedrijf nog op koers?
 • Kunt u de financiële voortgang van uw onderneming meten?
 • Hoe staat het met uw liquiditeitspositie?
  Geld Op = Bedrijf Weg!
 • Bij welke bedrijfsprocessen lekt er winst weg uit uw onderneming?
 • Zijn uw investeringsplannen ook haalbaar?
 • Welke klanten moet u koesteren en welke heeft u op termijn liever niet meer?
 • Hoe verovert uw onderneming (telkens) een duidelijke eigen positie in de markt?

Betrouwbare stuurinformatie

 • Heldere financiële overzichten, die waardevolle inzichten leveren.
 • Met een degelijke administratie als basis.
 • Analyses gebaseerd op het verleden en heden, voor sturing in de toekomst.
 • Met verschillende scenario’s omdat niemand de toekomst kan voorspellen.
 • Maar niet beperkt tot het invullen van een spreadsheet … dat heeft niets met analyseren te maken.
 • De ‘value driver’ achterhalen en relateren aan het bedrijfsproces, dat geeft meer grip.

Flexibele bedrijfsvoering

In een wereld waarin een 15-jarige jongen een app kan maken die een heel bedrijf naar de rand van de afgrond brengt, zijn oude organisatiemodellen niet meer houdbaar. Wat zich nu in de periferie bevindt, kan binnen de kortste keren ‘mainstream’ worden. En hoe objectief u ook probeert te kijken naar uw bedrijf, er ontstaat na verloop van tijd toch een zekere mate van bedrijfsblindheid. Juist wanneer u ‘alles’ van uw bedrijf weet.

SamenwerkingEen onafhankelijke, betrokken sparringpartner is voor veel MKB ondernemers dan ook geen overbodige luxe. Sterker nog, het belang ervan neemt alleen maar toe in deze turbulente wereld, die steeds meer vraagt van u als ondernemer. We snappen de behoefte aan een verhelderend gesprek, een inhoudelijk advies of aan positief kritische feedback. Maar soms moet er ook simpelweg extra werk verzet worden om betere operationele resultaten te behalen. En dan is het wel erg fijn als diezelfde sparringpartner direct, hands-on bij kan springen. Zonder dat u eerst de hele situatie hoeft uit te leggen.

img_divider

Our landscape division has many years of experience in all phases of landscaping and our customer focused approach makes us the best landscaping company!
Our landscape division has many years of experience in all phases of landscaping and our customer focused approach makes us the best landscaping company!
Our landscape division has many years of experience in all phases of landscaping and our customer focused approach makes us the best landscaping company!
Interested In This Service? Make An Appointment