De tijd dat u makkelijk naar een bank kon stappen voor een bedrijfsfinanciering is echt voorbij. Ooit zal het wel weer makkelijk worden, alles verloopt tenslotte via een golfbeweging. Maar de afdeling relatiebeheer voor MKB-ondernemers is de laatste jaren behoorlijk uitgehold. En dat blijft voorlopig ook nog wel zo. Tegenwoordig dicteren regels en uniforme processen de werkwijze van banken. Verplichte instrumentele contacten komen steeds meer in de plaats van een persoonlijke relatie. Het contact tussen ondernemer en de bank is hierdoor onpersoonlijker geworden en de ruimte voor maatwerk is praktisch helemaal verdwenen. Accountmanagers zijn alleen nog beschikbaar voor grote bedrijven. En uiteraard voor ondernemers die in ‘zwaar weer’ zitten. Trieste zaak. Natuurlijk kunnen we er veel van vinden, maar ondertussen hebben we er wel mee te maken. Want vaak blijkt financiering door de bank, ondanks alles, nog steeds een van de goedkoopste geldbronnen te zijn.
Dus hoe kunt u de koe nu het beste bij de horens vatten? Zorg in ieder geval dat u heel goed geïnformeerd bent over de nieuwe ‘spelregels’ én stel uw verwachtingen bij naar de huidige realiteit.

 

.

 

Kleine kredietaanvraag is niet interessant voor de bank

Het is goed om u te realiseren dat elke financiering via de bank, de nodige overheadkosten met zich meebrengt. Aangezien de beheerskosten van een klein krediet redelijk vergelijkbaar zijn met die van een grote financiering, is het aantrekkelijker voor de bank om harder te lopen bij een omvangrijke financieringsaanvraag. Daar valt immers meer aan te verdienen, door zowel de bank als de accountmanager zelf. Probeer dus per keer zoveel mogelijk te lenen, binnen redelijke grenzen.

 

Weet hoe een vermogensverschaffer denkt

Verplaats u proactief en vooral tijdig in de belevingswereld van de vermogensverschaffer. Besteed de nodige tijd en energie in het voorwerk, zodat u kunt anticiperen op wat men wil weten. Het is erg zinvol om reeds in een vroeg stadium de markt op te gaan; trek hier enkele maanden tot een jaar voor uit. Zodat u op het moment dat de investeringsbehoefte ontstaat, al weet wat uw opties zijn naast de traditionele bankfinanciering. Want particulieren met een paar ton extra op de bank staan niet in het telefoonboek. Bezoek dus pitch-bijeenkomsten, ondernemerscongressen, incubators, en angelnetwerken. Maar ga niet in alle haast op zoek naar een alternatieve vermogensverschaffer wanneer u acuut geld nodig heeft. De kans dat dit lukt is klein én het geeft u een beroerde onderhandelingspositie. Hoe meer u in tijdnood zit, hoe sterker de positie van de ‘informal’ wordt. Die heeft echt geen haast.

 

Een investeerder wil er altijd beter van worden

Return on Investment - ROI - ProfinQEen bank of een ‘informal’ investeert alleen in uw onderneming als die vrijwel zeker weet dat het geïnvesteerde vermogen er weer met winst uitgehaald kan worden. Laat uw vroegere denkbeeld los! Het heeft geen zin meer om te zeggen: ‘ik heb de afgelopen jaren goede resultaten geboekt en wil graag wat geld lenen’. De allereerste tegenvraag die u als MKB-er mag beantwoorden is waarom u geen toekomstplannen of -visie heeft gehad, wat betreft de bedrijfsvoering in het algemeen en investeringen in het bijzonder. Oftewel, waarom u voor die gewenste investering geen geld opzij heeft gelegd in de afgelopen jaren. Ondernemen is tenslotte vooruitkijken en tijdig inspelen op veranderende omstandigheden of ontwikkelingen. Iedere ondernemer zal tegenwoordig met een goed verhaal moeten komen waaruit blijkt hoe het toekomstige succes vorm wordt gegeven.

 

Zorg dat uw bedrijf aantrekkelijk is

Bij wie u ook aanklopt voor externe financiering, er zijn een paar randvoorwaarden die u altijd goed voor elkaar moet hebben om überhaupt serieus in gesprek te kunnen komen. Allereerst dient de bestaande vermogensstructuur in orde te zijn. Dat wil zeggen: voldoende werkkapitaal en een gezonde verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen. Ook dient de bestemming van de winst helder te zijn. Keert u de winst bijvoorbeeld aan uzelf uit of investeert u die weer in het bedrijf? En er zal een prognose aanwezig moeten zijn van de effecten die een financieringsuitbreiding zal hebben op de vermogensstructuur van de onderneming. Daarnaast zult u zekerheden in de vorm van een borgstelling of onderpand moeten kunnen aanbieden, zodat er een garantie is dat u aan de aflossings- en renteverplichtingen kunt voldoen. Mocht het fout gaan, dan verkoopt de vermogensverschaffer die zekerheden (bijvoorbeeld uw pand).
Wanneer u niet voldoende zekerheden kunt verschaffen, ga dan eens na of u voor de Borgstelling MKB Kredieten (BMKB) in aanmerking komt. Hierdoor kunt u makkelijker de financiering bij de bank of ‘informal’ rond krijgen. Bovendien zult u minder rente hoeven te betalen, omdat de geldverstrekker minder risico loopt. Verder bestaan er nog  nuttige overheidsfaciliteiten zoals de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO), de Groeifaciliteit en het Innovatiefonds MKB+. Mocht de banken uw aanvraag afgewezen hebben, dan kunt u voor microfinanciering eventueel ook terecht bij Qredits. Of verdiep u verder in de mogelijkheden van alternatieve financieringsvormen.

 

Ook in financieringsland geldt: de vent maakt de tent

Juist de combinatie van ondernemer, plan en cijfers is uiteindelijk doorslaggevend. Een doortimmerde financieringsaanvraag die aan alle ratio’s voldoet, heeft weinig kans van slagen zonder overtuigende visie van de ondernemer. Uw gesprekspartner voelt direct aan of u het (ondernemers)plan zelf geschreven heeft en van A tot Z kunt dromen. Of dat u het verhaal van een ander oplepelt. De mate van uw financiële betrokkenheid, zegt veel over het vertrouwen in het welslagen van de eigen plannen. De vermogensverschaffer verlangt dan ook van u persoonlijk een goed onderbouwd verhaal, waarin duidelijk wordt waarom u als ondernemer een krediet noodzakelijk acht, hoeveel geld het bedrijf nodig heeft en hoe het krediet bijdraagt aan het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen. Maar kruip niet in een hoek. Laat ook merken dat u met meerdere financiers praat. Besef u dat de meeste vermogensverschaffers graag zaken doen met succesvolle mensen.

 

Bereid de financieringsaanvraag én presentatie goed voor!

Financiële Rapportage - ProfinQZorg dat u naast een compleet voorbereide financieringsaanvraag, eveneens een goede en bruisende presentatie kunt geven. U krijgt maar één kans voor een eerste indruk! Als u al voor een 2e poging terug mag komen, bent u bij de bank bij voorbaat ingedeeld in een hogere risicoklasse. Wanneer u dan alsnog een krediet of financiering krijgt, zal dat tegen een hoger rentepercentage zijn. De redenering hierachter is vrij bot: uw ondernemersvaardigheden zullen wel onvoldoende ontwikkeld zijn … anders was het al bij de eerste ronde direct goed gegaan. Schakel dus bij twijfel een onafhankelijke financiële professional in om de plannen vooraf te beoordelen en ze verder te optimaliseren en/of richting vermogensverschaffers te begeleiden. Dat betaalt zich terug in een hogere slagingskans, in een lagere rente of provisie, in betere financieringsvoorwaarden en meer afgewogen zekerheden.

 

Hulp nodig?

Onze bedrijvendokter kan u desgewenst in dit proces begeleiden. Met het opstellen van de aanvraag richting de bank en/of met het onderzoeken van de mogelijkheden van alternatieve financiering. Dan lopen we eerst de jaarcijfers met u door. Hoe staat uw bedrijf er werkelijk voor? Wat zijn de sterke (cijfermatige) punten en op welke punten zal de bank gaan ‘schieten’? Voordat de cijfers opgestuurd worden naar de bank, is het zaak om die zwakkere punten zoveel mogelijk op te lossen. Enerzijds door puur boekhoudkundige aanpassingen. Anderzijds door bepaalde bedrijfsmatige keuzes te maken. Denk aan het simpele voorbeeld van het kopen van een auto, versus het leasen van een auto. Bij de koop neemt uw schuld toe, bij (operational) lease niet.
Indien gewenst schrijven we ook een toelichtende paragraaf bij de strak gepresenteerde jaarcijfers; uiteraard voorzien van een (voor de bank) relevante cijferanalyse én diverse toekomstscenario’s over de haalbaarheid van de plannen. Dit allemaal met het doel om uw risicoprofiel, oftewel uw creditrating, bij de bank of ‘informal’ te verlagen en de kans op succes te vergroten. Op de site van MKBservicedesk kunt u nog meer interessante informatie vinden over dit onderwerp.

Wilt u meer weten over de (on)mogelijkheden binnen het financieringslandschap, neem dan rechtstreeks contact op met uw bedrijfsadviseur Mieke Mennink via: 06-52 33 09 44 of mail naar: mieke.mennink@profinq.nl

ShareShare on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Google+0