Structureel meer omzet, winst en werkkapitaal? Neem contact op!

Flexibele strategie vormt je bestaansrecht

Het moet altijd helder zijn waar je met je bedrijf naar toe wilt. Anders maak je heel veel kilometers, maar kom je niet echt verder. Met het maken van een plan om je (lange termijn) doel te kunnen realiseren, heb je echter nog geen effectieve strategie ontwikkeld. Zeker niet in deze huidige turbulente tijd, vol politieke onrust en technologische disrupties. Waardoor de gangbare verdienmodellen telkens sneller en ingrijpender worden opgeschud.

De valkuil vervolgens, is dat wij mensen nogal de neiging hebben om vooral de grote onzekerheden op de lange termijn te negeren. Of dat we ze willen vangen in allerlei prachtige businessplannen. En ze zo 'veilig' kunnen wegpoetsen. Maar de realiteit verandert er niet door. Je bestaansrecht kan flink door die realiteit onder druk komen te staan. Hoe kun je je er dan toch goed op voorbereiden?

Omarm de onzekerheid in je scenario’s

Naarmate de turbulentie in de wereld groter wordt, neemt het belang van een flexibele strategie toe. Werk daarom scenario's uit waarin je de onzekerheid op de lange termijn juist expliciet benoemt. Durf jezelf af te vragen wat een vraaguitval van 30% of 40% betekent voor het bestaansrecht van je bedrijf. De realiteit kan genadeloos uitpakken. Blijf daarom continu scherp op je productaanbod, marktpositionering en nieuwe concurrentie vanuit compleet andere vakgebieden. Het kan voorkomen dat een 16-jarige scholier op zijn zolderkamer een app bouwt die binnen de kortste keren het fundament van jouw verdienmodel aantast.

Door deze onzekerheden in diverse scenario's uit te werken, creëer je een flexibele en vooral realistische strategie. Net als bij een meer traditionele, starre strategie is het doel waar je naar toe wilt helder. Maar door het hebben van flexibele scenario's, ben je nu ook in staat om tijdig te anticiperen en bij te sturen, wanneer de eerste 'onheils'-tekenen zich aandienen. Wat overigens weer impact kan hebben op je eerder vastgestelde doel. Dat nu zowel in mentaal opzicht als pragmatische uitvoering makkelijk bij te stellen is. Mits je bedrijfsvoering uiteraard ook flexibel is ingericht. Dit stelt je in staat om het 'onheil' in je voordeel om te zetten en kun je structurele voorsprong behalen op je concurrentie.

Kortom, blijf je intuïtie volgen. En besef dat je intuïtie juist meer ruimte heeft, als je een fundering van flexibele strategische scenario's klaar hebt liggen. Wat een never ending story is. Want hoe succesvol je ook bent, het is zaak om altijd door een turnaround bril naar je bedrijf te blijven kijken! Vraag jezelf regelmatig af: kloppen mijn aannames met betrekking tot klanten, markten en technologie nog wel? Is de bedrijfscultuur niet te gezapig of juist te hoogmoedig geworden? Is er gaandeweg niet te veel onnatuurlijke managementlogica in de bedrijfsvoering geslopen?

Meer info volgt spoedig!!

img_divider

Key Benefits of the Service

Watering your lawn and is the key to preserving its lushness and beauty. The experts carefully design your sprinkler system to ensure maximum coverage to your lawn. Whether you are looking for a brand new irrigation system to maintain your lawn.

  Extend your home with a beautiful garden
  Your property value increases many times initial value
 Aesthetic garden beauty that improves with age
  Allround certified and insured landscapers
  Our Landscapers attend annual training seminars