Als ondernemer bepaalt u het succes van uw bedrijf. U staat aan het roer en bent de aangewezen persoon om de wind in de zeilen op te zoeken. Hoe groter de turbulentie in de wereld is, des te belangrijker een goede koers is. In managementtermen wordt er vaak over ‘het belang van een goede bedrijfsstrategie’ gesproken. Maar welke naam u er ook aan geeft, het draait toch allemaal om hetzelfde. Ieder bedrijf moet helder in beeld hebben: waar willen we op de lange termijn uitkomen én hoe pakken we dat in grote lijnen aan. Zonder duidelijke koers bent u stuurloos.

Simpel gezegd zorgt een strategie ervoor dat uw bedrijf een lange termijndoelstelling in handen krijgt. En die gaat verder dan het benoemen van resultaten. Want cijfers stellen processen voor, uitgevoerd door mensen. Dus zult u ook moeten benoemen met welke mensen en middelen u die doelen denkt te gaan bereiken. En welke invloed de omgeving, zowel lokaal als (inter)nationaal, gaat hebben op uw bedrijfsvoering. Maar bedenk tevens hoe die doelstellingen zich verhouden met de bestaande bedrijfscultuur. Misschien moeten bepaalde kernwaarden van uw bedrijf meer aandacht krijgen, of moet het bedrijf in alle gelederen fundamenteel meer flexibel worden. En hoe gaat dat in de praktijk vorm krijgen? Medewerkers hebben gewoon een zekere structuur nodig. Als die ontbreekt, dan werkt iedereen langs elkaar heen en weet u vooraf al dat u de doelstellingen niet gaat halen.

Strategie - ProfinQ

De strategie is dus een samenvattend lange termijn plan. Het vertelt in grote lijnen hoe uw bedrijf van A naar B wil komen. En het vormt de leidraad voor meer concrete plannen op zowel tactisch als operationeel niveau.
Let daarbij vooral op het woord: leidraad. Ga dus niet handelen vanuit een starre strategie. Maar werk juist vanuit innovatieve en flexibele strategische scenario’s. De factor onzekerheid is immers de grootste variabele bij het opstellen van toekomstplannen. En het is de kunst om die onzekerheid met betrekking tot de langere termijn zo expliciet mogelijk te maken. Probeer ‘m niet weg te poetsen. Dat levert alleen schijnzekerheid op. Absolute controle is een mythe. Streef liever naar enige mate van beheersbaarheid.

Past de strategie nog bij uw oorspronkelijke drijfveren?

Een goede strategie biedt zoals gezegd een ‘leidraad’ voor het inzetten van mensen, middelen en overige bedrijfsfactoren om de gewenste lange termijndoelen te bereiken. Maar om die doelen te kunnen bepalen, zult u ook een visie moeten hebben voor uw bedrijf! Wat gebeurt er in de buitenwereld? Hoe ziet de toekomst eruit? Welke invloed kunnen ‘disruptive innovations’ hebben op het bedrijf? Waarbij visie ook enigszins cultuurafhankelijk is:

  • Bij Angelsaksische bestuurders (met name uit Amerika en Engeland) staan waarden als zelfredzaamheid, particulier initiatief en een beperkte sociale zekerheid centraal. Er wordt een zogenaamd exploitatiebeleid gevoerd. Dat is voornamelijk gericht op externe groei: ‘shareholders value’. Het financiële belang van de aandeelhouder op de korte termijn staat hierin dus voorop.
  • Bestuurders met een zogenaamde Rijnlandse achtergrond (zoals in Duitsland en Nederland) zijn meer gericht op de (middel) lange termijn en op bestaande bronnen. Die voeren niet een exploitatiebeleid, maar een exploratiebeleid. Oftewel, die gaan meer voor de continuïteit en nemen ook maatschappelijke belangen zoals die van hun medewerkers mee in de besluitvorming.

Wij zien meer in het Rijnlandse model, mede omdat het beter aansluit bij de veranderende rol van medewerkers. Die vormen toch het ‘human capital’ van uw onderneming. Immers, een hoop stenen, machines, computers en telefoons presteren op zich niets. Het worden pas ‘productiemiddelen’ wanneer de mens er iets mee doet. En medewerkers willen zich niet meer een willekeurig nummer voelen. Ze willen gezien, gehoord en gewaardeerd worden. Ze willen minder hiërarchie, minder gekwetter vanuit het management en meer zelfstandigheid. Geld zal steeds minder kunnen dienen als de grote plooiengladstrijker. Zelfs de Excelkeizers van grote consultancybedrijven kijken tegenwoordig naar gedrag en cultuur om bedrijven verder te brengen.

Bovenstaande ontwikkeling is in de volgende video treffend verwoord: mensen willen meer invloed over hun eigen toekomst!

 

Natuurlijk wordt de strategie uiteindelijk door de top vastgesteld, maar dit mag niet alleen een speeltje zijn van de top; dan heeft het weinig meerwaarde. Hoe vaak komt het wel niet voor dat strategische doelen onvertaald op tactisch en operationeel niveau terecht komen? Terwijl strategie juist moet doorademen in de cultuur.
Daarom kan het geen bureaucratisch proces of stappenplan zijn dat ‘even voor de vorm’ doorlopen wordt. Visie en intuïtie zijn immers lastig te plannen … die borrelen op en krijgen gaandeweg vorm. Visie ontstaat door met medewerkers te praten, te luisteren & ze op zaken door te vragen. Het gaat erom dat een bedrijf doet waar het in essentie om draait en dáár mensen aan verbindt. Neem bedrijven die zaken eenvoudig en menselijk houden, zij presteren niet voor niets aanzienlijk beter dan al die bedrijven die een lawine van onnatuurlijke managementlogica hebben ingevoerd.

Daarom zal een strategie ook op verschillende manieren en regelmatig met medewerkers gecommuniceerd moeten worden. Zodat die niet nutteloos in de la belandt, maar echt doorademt in alle gelederen van uw bedrijf. Op het moment dat de strategie goed doorgevoerd is, weten alle medewerkers immers wat ze moeten doen en wat er van hen als team verwacht wordt. Het is algemeen onderkend dat mensen met een doel en een uitdaging, hun prestaties en werktempo ‘vanzelf’ verbeteren. Betrokken medewerkers die zich met overtuiging inzetten, doen onder alle omstandigheden veel meer voor uw klanten en voor uw resultaat, dan alle SMART-actielijsten bij elkaar. Hierdoor functioneert uw onderneming beter en zult u zich duidelijker van de concurrentie kunnen onderscheiden. Deze aanpak maakt dat een goed doorgevoerde strategie, een wezenlijke positieve invloed heeft op het succes van uw bedrijf.

Wel hebben we tegenwoordig te maken met snel veranderende omgevingen, vandaar dat ook de strategieën sneller aangepast zullen moeten worden dan vroeger. Dat vergt een niet aflatende oplettendheid en flexibiliteit van de top van de onderneming. Als ondernemer bevindt u zich in een sterk en wisselend krachtenveld, waardoor het soms lastig is om de eigen koers te blijven varen. Maar zorg dat u altijd trouw blijft aan uw oorspronkelijke drijfveren en luister goed naar uw intuïtie! Waarom heeft u deze onderneming opgericht? Waarom bent u voor deze onderneming gaan werken? Dat zal toch om meer gedraaid hebben, dan alleen het verdienen van (veel) geld. Blijf dus zelf sturen; laat uw organisatie nooit te veel leiden door de in de loop der jaren opgetuigde systemen en procedures. Grote kans dat u dan toch ‘de bedoeling’ uit het oog verliest. Met een dure, complexe bedrijfsvoering en een matige dienstverlening als gevolg.
Onderstaande video is van Richard Branson en gaat over het belang van strategisch ondernemerschap. Zonder strategie, vindt er geen koerswijziging plaats in het bedrijfsleven. Blijven we de aarde uitputten en graven we uiteindelijk ons eigen graf. Het kan ook anders: winst maken én goed zijn voor de planet with all its people on it. Laat u inspireren door het B-team.

 

Bent u toe aan een heldere strategie die door ademt in alle gelederen van het bedrijf, maar vindt u het lastig om er handjes en voetjes aan te geven? Ga dan eens een gesprek aan met onze bedrijvendokter. Zij kan u gericht ondersteunen bij het maken van de vertaalslag van praktijk naar strategisch plan. Op heldere en betaalbare wijze. Zonder u van ingewikkelde, doorgeschoten adviezen te voorzien.

ShareShare on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Google+0